Điều khoản sử dụng

Thành Nhân Computer 2 năm trước

Các điều khoản và điều kiện
Chào mừng bạn đến với Thành Nhân Computer!

Các điều khoản và điều kiện này nêu lên các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của Cty TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THÀNH NHÂN, có địa chỉ tại https://thanhnhancomputer.vn.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Thành Nhân Computer nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Cookie:

Trang web sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Khi truy cập vào Thành Nhân Computer, bạn đã đồng ý sử dụng các cookie được yêu cầu.

Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang web đặt trên đĩa cứng của bạn. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc truyền vi rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho các mục đích thống kê hoặc tiếp thị để vận hành trang web của chúng tôi. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối Cookie tùy chọn. Có một số Cookie bắt buộc cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Những cookie này không cần sự đồng ý của bạn vì chúng luôn hoạt động. Xin lưu ý rằng bằng cách chấp nhận Cookie bắt buộc, bạn cũng chấp nhận Cookie của bên thứ ba, có thể được sử dụng thông qua các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như cửa sổ hiển thị video do bên thứ ba cung cấp và được tích hợp vào trang web của chúng tôi.

Giấy phép:

Trừ khi có quy định khác, Cty TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THÀNH NHÂN và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu trên Máy tính Thành Nhân. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ Máy tính Thành Nhân cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình tùy thuộc vào các giới hạn được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

Sao chép hoặc tái xuất bản tài liệu từ Thành Nhân Computer
Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ Thành Nhân Computer
Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ Thành Nhân Computer
Phân phối lại nội dung từ Máy tính Thành Nhân
Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của hợp đồng này.

Các phần của trang web này cung cấp cho người dùng cơ hội để đăng và trao đổi ý kiến ​​và thông tin trong các lĩnh vực nhất định của trang web. Cty TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THÀNH NHÂN không lọc, biên tập, xuất bản hay xem xét các Bình luận trước khi có mặt trên website. Các bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Cty TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THÀNH NHÂN, các đại lý và / hoặc các chi nhánh. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Cty TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THÀNH NHÂN sẽ không chịu trách nhiệm về các Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và / hoặc phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng và / hoặc đăng tải và / hoặc sự xuất hiện của Nhận xét trên trang web này.

Cty TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THÀNH NHÂN có quyền theo dõi tất cả các Bình luận và loại bỏ bất kỳ Bình luận nào được coi là không phù hợp, xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
Các Bình luận không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
Các Bình luận không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác, là sự xâm phạm quyền riêng tư.
Các Bình luận sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc tập quán hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.
Theo đây, bạn cấp cho Cty TNHH TM-DV CÔNG NGHỆ THÀNH NHÂN một giấy phép không độc quyền để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Bình luận nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi:

Các tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần chấp thuận trước bằng văn bản:

Cơ quan chính phủ;
Các công cụ tìm kiếm;
Các tổ chức tin tức;
Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
Các Doanh nghiệp Được Công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ việc kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang Web của chúng tôi.
Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm, hoặc đến thông tin Trang web khác, miễn là liên kết: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

các nguồn thông tin về người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;
các trang web cộng đồng dot.com;
các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
nhà phân phối danh bạ trực tuyến;
cổng thông tin điện tử;
các công ty kế toán, luật và tư vấn; và
các cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.
Chúng tôi sẽ phê duyệt liên kết

Canvas is not supported in your browser.